Pagkawala Pagdurusa Pagsasakripisyo at Pagkamatay (eBook)

$10.00
Short description:
Ang mga pastor ay nasa ilalim ng panggigipit upang maghikayat at magpasaya ng kanilang mga kongregasyon sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang panggigipit na ito ng mga tao ang naging ugat ng pagbabaliktad ng mga salita ni Kristo hanggang sa ang mensahe ng krus ay hindi na nakikilala.  ...
E-tg07

This product is a digital download

.

Ang mga pastor ay nasa ilalim ng panggigipit upang maghikayat at magpasaya ng kanilang mga kongregasyon sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang panggigipit na ito ng mga tao ang naging ugat ng pagbabaliktad ng mga salita ni Kristo hanggang sa ang mensahe ng krus ay hindi na nakikilala.                
Ngayon, tayo ay bumabalik sa mga pangunahing katotohanan ng Kristiyanismo na dapat na "mawawala" sa atin upang ating "matamo" si Kristo. Ang kapangyarihan ay babalik sa Simbahan habang tayo ay nangangaral na tayo ay dapat na magsakripisyo, magdusa at mamatay para kay Kristo. Ang kapangyarihan ng mga salita ni Kristo ay hindi maaaring burahin nang sinoman gaano man siya naging matagumpay o makapangyarihan.