Mga Etika Ng Ministeryo - Ikawalang Edisyon (eBook)

$7.50
Short description:
Sa namumukod-tanging gawain na ito, sinusuri ni Dag Heward-Mills ang mga kalagayan sa tunay na buhay ng ministeryo sa ngayon. Ipinapakita niya ang mga praktikal na isyu tulad ng pananalapi, politika, pakikipag-relasyon sa ibang kasarian at mga pakikipag-ugnayan sa ministeryo.  Isang...
E-tg04

This product is a digital download

.

Sa namumukod-tanging gawain na ito, sinusuri ni Dag Heward-Mills ang mga kalagayan sa tunay na buhay ng ministeryo sa ngayon. Ipinapakita niya ang mga praktikal na isyu tulad ng pananalapi, politika, pakikipag-relasyon sa ibang kasarian at mga pakikipag-ugnayan sa ministeryo. 

Isang makabuluhang gabay para sa maprinsipyong kasanayan sa iyong tawag, ang aklat na ito ay kinakailangan ng bawat Kristiyanong pinuno. Ito ay iminumungkahi para sa mga Paaralan ng Bibliya at samga pastor sa pangkalahatan.