Marami ang Tinawag (eBook)

$10.00
Short description:
Tayo ay madalas na nahihikayat kapag naiisip natin ang katotohanan na "Marami ang tinawag". At mabilis tayong nasisiraan ng loob kapag tayo ay nagninilay sa katotohanan na "..iilan ang pinili". Ikaw ay maaaring mabilang sa maraming tinawag at sa iilang napili kung gagawin mong bahagi ng iyong...
E-tg05

This product is a digital download

.

Tayo ay madalas na nahihikayat kapag naiisip natin ang katotohanan na "Marami ang tinawag". At mabilis tayong nasisiraan ng loob kapag tayo ay nagninilay sa katotohanan na "..iilan ang pinili". Ikaw ay maaaring mabilang sa maraming tinawag at sa iilang napili kung gagawin mong bahagi ng iyong buhay  ang aklat na ito. 

Sa kahanga-hangang aklat  na ito ni Dag Heward-Mills matutuklasan mo mula sa Bibliya kung bakit masasabi mong ikaw ay tinawag. Malalaman mo ang mga katangian ng mga "taong tinawag" at ikaw ay mahihikayat upang maging matatag hanggang sa dulo ng iyong takbong Kristiyano.