Ang Sining ng Pagsunod (Ebook)

$10.00
Short description:
Ang pagsunod sa Diyos ay isang nakatutuwang paglalakbay sa pagtuklas. Ang pagsunod at paggaya sa ibang mga tao ay mga sinaunang sining ng pagkatuto na pinili ni Hesukristo bilang Kanyang pangunahing pamamaraan sa pagsasanay. Sa halip na lumayo sa pamamaraan ng ito sa pagsasanay na napatunayan na...
E-tg03

This product is a digital download

.

Ang pagsunod sa Diyos ay isang nakatutuwang paglalakbay sa pagtuklas. Ang pagsunod at paggaya sa ibang mga tao ay mga sinaunang sining ng pagkatuto na pinili ni Hesukristo bilang Kanyang pangunahing pamamaraan sa pagsasanay. Sa halip na lumayo sa pamamaraan ng ito sa pagsasanay na napatunayan na ng panahon, panahon na upang maintindihan ang kagandahan at pagpapakumbaba sa sining ng pagsunod. 

Sa aklat na ito, matutuklasan mo kung sino, ano at paano ang maayos na pagsunod. Ang matalino at bagong aklat na ito ni Dag Heward-Mills ang naglalagay sa sining ng pagsunod sa tama nitong dapat na kalagyan sa ating karanasan bilang Kristiyano.