Sabihin Mo sa Kanila (eBook)

$7.50
Short description:
Ang kabukiran ay namumuti na at ang ani ng mga kaluluwa ay hinog na, subalit nasaan ang mga mangangaral?Ang bagong aklat ni Dag Heward Mills na nagbibigay inspirasyon ay isang tawag sa mga Kristiyano na maging mga taga-akay ng mga kaluluwa
E-tg01

This product is a digital download

.

Ang kabukiran ay namumuti na at ang ani ng mga kaluluwa ay hinog na, subalit nasaan ang mga mangangaral?Ang bagong aklat ni Dag Heward Mills na nagbibigay inspirasyon ay isang tawag sa mga Kristiyano na maging mga taga-akay ng mga kaluluwa