Loyalty and Disloyalty - Marathi (EBOOK)

$10.00
Short description:
नेत्यांसाठी जरी देवाची प्राथमिक गरज असली तरी या विषयावर आतापर्यंत फार थोडेसेच लिहिण्यात आले आहे. या पुस्तकामध्ये, डेग हेवर्ड-मिल्स चर्चच्या स्थिरतेच्या उद्दिष्टाने महत्वाची तत्वे अधोरेखित करतो. त्यामुळे पुस्तकातील सामग्री सुसंगत आणि व्यावहारिक असून अनेक चर्च नेत्यांसाठी ते एक अपरिहार्य साधन...
E-mar19

This product is a digital download

.

नेत्यांसाठी जरी देवाची प्राथमिक गरज असली तरी या विषयावर आतापर्यंत फार थोडेसेच लिहिण्यात आले आहे. या पुस्तकामध्ये, डेग हेवर्ड-मिल्स चर्चच्या स्थिरतेच्या उद्दिष्टाने महत्वाची तत्वे अधोरेखित करतो. त्यामुळे पुस्तकातील सामग्री सुसंगत आणि व्यावहारिक असून अनेक चर्च नेत्यांसाठी ते एक अपरिहार्य साधन बनले आहे.