Laikos (E BOOK)

$7.50
Short description:
Ny dikan’ilay teny Grika hoe LAIKOS dia “Tsy fananana fahiza-manao”. Nampianatra antsika hatrany hatrany ny tantara fa zavatra lehibe maro no vitan’ ireo olona “tsy manana fahaiza-manao”. Mianara, amin’ ny alalan’ ity boky miavaka nosoratan’ I Dag Heward –Mills ity, ny zava-miseho rehefa tsy...
E-mal07

This product is a digital download

.

Ny dikan’ilay teny Grika hoe LAIKOS dia “Tsy fananana fahiza-manao”. Nampianatra antsika hatrany hatrany ny tantara fa zavatra lehibe maro no vitan’ ireo olona “tsy manana fahaiza-manao”. Mianara, amin’ ny alalan’ ity boky miavaka nosoratan’ I Dag Heward –Mills ity, ny zava-miseho rehefa tsy misy olon-tsotra miasa ao am-piangonana;ny fomba fizarana ny zioga miaraka amin’ ny olona laika sy ny antony tsy maintsy iadintsika hiarovana ny ministera laika.