Վտանգավոր որդիները

$8.00
Short description:
Այս գիրքը ևս մեկ նվեր է Դագ Հյուարդ-Միլզի կողմից բոլոր այն ծառայողներին, որոնք կցանկանան ընթերցել այն: Այս գիրքը պարզաբանում է այն հարցը, թե ինչպես հարթել հայրերի և որդիների բարդ փոխհարաբերությունները: 0 0 1 105 601 Lighthouse Chapel International 5...
E-arm22

This product is a digital download

.

Այս գիրքը ևս մեկ նվեր է Դագ Հյուարդ-Միլզի կողմից բոլոր այն ծառայողներին, որոնք կցանկանան ընթերցել այն: Այս գիրքը պարզաբանում է այն հարցը, թե ինչպես հարթել հայրերի և որդիների բարդ փոխհարաբերությունները:

Այս գրքի ուսմունքի միջոցով Դուք կկասեցնեք անեծքի մուտքը Ձեր կյանք և օրհնություն կունենաք: Հայրերը յուրահատուկ մարդիկ են, որոնք որդիներ և աշակերտներ են բարձրացնում: Եթե չլինեն հայրերը, չեն լինի և որդիները, որոնք ծառայությունը կշարունակեն և կփոխանցեն հաջորդ սերնդին: Հայրերի հետ հարաբերվելու Ձեր ունակությունից կախված՝ Աստծո կանչը իրագործվում է կամ ձախողվում: Ընթերցե՛ք այս գիրքը և խուսափե՛ք այն անեծքից, որն առնչվում է հայրերին չպատվելուն, չհնազանդվելուն կամ նրանց հետ վատ հարաբերություններ ունենալուն: