Առաջնորդության արվեստը 3-րդ հրատարակություն

$20.00
Short description:
Ծառայության կանչը կոչ է առաջնորդության: Դարձյալ ճկուն և գործնական մոտեցմամբ Դագ Հյուարդ - Միլզը մեկնաբանում է այն սկզբունքները, որ ոնք իրեն ակնառու քրիստոնյա առաջնորդ են դարձրել: Այս գրքում բացահայտված ճշմարտությունները շատերի համար ոգեշնչման աղբյուր կհանդիսանան...
E-arm08

This product is a digital download

.

Ծառայության կանչը կոչ է առաջնորդության: Դարձյալ ճկուն և գործնական մոտեցմամբ Դագ Հյուարդ-Միլզը մեկնաբանում է այն սկզբունքները, որոնք իրեն ակնառու քրիստոնյա առաջնորդ են դարձրել: Այս գրքում բացահայտված ճշմարտությունները շատերի համար ոգեշնչման աղբյուր կհանդիսանան առաջնորդության արվեստին տիրապետելու գործում: