Besnikëria dhe Jobesnikëria

$10.00
Short description:
Edhe pse kjo temë përbën kërkesën parësore të Perëndisë për drejtuesit, shumë pak është shkruar në lidhje me të. Në këtë libër Dag Heward-Mills na përshkruan në vija të trasha disa parime shumë të rëndësishme për qëllimin e rritjes së stabilitetit të kishave. Ky libër kaq praktik dhe i...
E-alb19

This product is a digital download

.

Edhe pse kjo temë përbën kërkesën parësore të Perëndisë për drejtuesit, shumë pak është shkruar në lidhje me të. Në këtë libër Dag Heward-Mills na përshkruan në vija të trasha disa parime shumë të rëndësishme për qëllimin e rritjes së stabilitetit të kishave. Ky libër kaq praktik dhe i përshtatshëm është bërë një mjet i pazëvendësueshëm për shumë drejtues kishash.